Uitgelichte case

WERELDVOORBEELD
'THE EDGE'

The Edge (Amsterdam) werpt een nieuw licht op vastgoed in de toekomst: gebouwen die meer energie produceren dan dat ze verbruiken.

Het gebouw is goed doordacht: Alle onderdelen zijn onder de loep genomen en geoptimaliseerd.

 

Heeft u zelf een goede case?

Laat het ons weten!

Het showcasen van succesvolle cases van duurzaam vastgoed inspireert en motiveert de markt.
Ondersteun dit en stuur ook een case op!

Ik stuur een case op!

Of lees verder: Aanleiding

Horizon
2020

1

Aanleiding

De Europese Unie is met onder andere het Horizon 2020 project gestart om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de bouw- en vastgoedsector sterk terug te dringen. Vanuit BUILDINTEREST werd daarom het Green BuildInvest Initiative gestart om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, energie-efficiënte sector.

Het Green BuildInvest Initiative (GBI) verbindt een groep van vooraanstaande investeerders, projectontwikkelaars, banken, gemeenten, woningcorporaties, vertegenwoordigers en eigenaren van commercieel vastgoed, openbare instellingen, bouwbedrijven, beleidsmakers en onderzoeksfaciliteiten aan elkaar.

Ontvang meer informatie

GBI stimuleert de ontwikkeling van duurzaam vastgoed, maakt het investeren in duurzaam vastgoed aantrekkelijker en streeft naar het overbruggen van de kloof tussen de vraag-, aanbod- en financieringszijde van de markt.

Wat houdt het in?

2

Uw rol als
community lid

Als waardevolle stakeholder en community lid neemt u deel aan verschillende bijeenkomsten, genaamd round tables, die fungeren als een soort kleine denktanks. Door gezamenlijk antwoord te geven op vragen die zijn opgesteld vanuit het BUILDINTEREST traject, helpen community leden inzicht te krijgen in de markt en uiteindelijk oplossingen aan te dragen voor het wegnemen van barrières die er bestaan in relatie tot het investeren in duurzaam vastgoed.

Ik doe mee!

Wat houdt het in (2) Deze oplossingen vormen het startpunt voor de ontwikkelingen van tools en instrumenten die de markt concrete handvatten geven voor het vergroten van het aandeel in investeringen in duurzaam vastgoed.

BuildInterest 2016

3

Wat levert het op?

U staat aan de basis van het traject dat wordt gesponsord door de Europese Commissie. De community zorgt aan het einde van het traject voor een blauwdruk waarmee andere Europese landen een soortgelijk initiatief op kunnen starten om de investeringen in duurzaam vastgoed te vergroten.

Ik doe mee!

4

Trajectplanning

Wat is de planning voor de komende 2 jaar?

Het Green BuildInvest Initiative – dat onderdeel uitmaakt van het bredere Europese traject BUILDINTEREST – heeft een looptijd van 2 jaar. Op 1 april 2016 is het bouwen van de community van start gegaan en op 1 april 2018 loopt het traject officieel af. Doel van het traject is het ontwikkelen van een sterke community die blijft bestaan nadat het traject officieel afloopt.

Trajectplanning

5

Meer informatie
of direct meedoen?

Bent u op zoek naar meer informatie over het Green BuildInvest Initiative of wilt u direct meedoen met dit initiatief? Laat uw gegevens hier achter en geef aan of u meer informatie wilt of dat u mee wilt doen.


Informatie / meedoen  *
  
 
  
 
  

 

Terug naar boven